User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Rewolucyjne odkrycie na temat Kody Biblii zostało potwierdzone przez naukowców. Wszystko się zaczęło jak Izraelski matematyk odkrył zaszyfrowane w Biblii informacje, dotyczące wydarzeń mających nastąpić tysiące lat po powstaniu Pisma Świętego Szyfr został odczytany przez doktora Elijahu Ripsa, jednego z największych na świecie specjalistów w dziedzinie teorii grup, działu matematyki o kluczowym znaczeniu dla fizyki kwantowej. Odkrycia te potwierdzili wybitni matematycy z Harvardu, Yale oraz Uniwersytetu Hebrajskiego. Kod został też niezależnie złamany przez głównego specjalistę od łamania szyfrów w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. Wreszcie, odkrycie przeszło, przy udziale niezależnych ekspertów, trzystopniową procedurę weryfikacyjną, stosowaną przez jedno z wiodących amerykańskich czasopism matematycznych. Kluczem do Biblii jest program komputerowy. Dzięki poznaniu kodu Biblii można było zmienić bieg wydarzeń jakie rozgrywały się w Izraelu. Odczytane przepowiednie zapisana Biblii ponad 3000 lat temu sprawdza się co do joty. Wiedza jaką ktoś wpisał do księgi, musiała być napisać jakaś siła nadprzyrodzona bowiem Człowiek tego nie mógł dokonać, bo kto mógł znać 3000 lat temu wydarzenia jakie się rozegrały XX wieku ??? nie wątpliwie jest to jeden z wielu dowodów na istnienie Boga bo tylko on może widzieć cały Wszechświat, od początku do ostatniego dnia. Nie wątpliwie dzięki kodowi możemy dowiedzieć się cos o czasach apokalipsy. Biblia może być ZAPIECZĘTOWANĄ KSIĘGĄ, bowiem obie wielkie biblijne Apokalipsy, czyli Księga Daniela w Starym Testamencie oraz Księga Objawienia, zwana też Apokalipsą Świętego Jana w Nowym Testamencie, zapowiadają nadejście najstraszliwszych czasów, jakie znał świat. Przepowiednia wypełni się "w czasach ostatecznych", gdy zostanie odpieczętowana okryta dotąd tajemnicą księga. Zgodnie z Apokalipsą Janową księga ta zamknięta jest na "siedem pieczęci", które mogą być złamane tylko przez Mesjasza: "I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na siedem pieczęci. (...) A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć." W Księdze Daniela, która jest wcześniejszą wersją tej samej opowieści, żydowskiemu prorokowi przyszłość objawia anioł, który, na koniec, zwraca się do niego: "Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych." To właśnie skłoniło Izaaka Newtona do uporczywego poszukiwania ukrytego w Biblii zapisu. Newtonowi nie mogło się to udać, kod jakim jest zapisana biblia mógł otworzyć dopiero komputer.

To co Mojżesz otrzymał na Górze Synaj, było interaktywną bazą danych, do której aż do niedawna ludzkość nie miała pełnego dostępu z powodu braku odpowiednich narzędzi. Biblia, którą "Bóg" podyktował Mojżeszowi, była w istocie programem komputerowym, najpierw wyrytym w kamieniu, później zapisanym na zwojach pergaminu. W ukrytym tekście jest jednak nazwana "starożytnym programem komputerowym". Teraz program udało się uruchomić i możemy wreszcie odczytać niedostępną wcześniej prawdę o przeszłości i przyszłości. Słowa "kod Biblii" pojawiają się w ukrytym tekście, a litery je tworzące można także odczytać jako "ukrył Biblię". Oznacza to najwyraźniej, że w historiach otwarcie opowiedzianych jako treść Starego Testamentu kryje się jeszcze jedna, niedostępna dotąd Biblia. Odczytywany przez komputer zaszyfrowany tekst sugeruje również, iż pieczęcią wzbraniającą dostępu do prawdziwej Biblii jest zamek czasowy. "Zapieczętowana przed Bogiem" krzyżuje się dokładnie ze słowami "kod Biblii".

["Kod Biblii" zapisany jest szyfrem w Pwt od 12, 11 do 12, 17. Hebrajskie słowo określające w tym miejscu Biblię brzmi "Tanach", co oznacza cały Stary Testament. "Zapieczętowana przed Bogiem" pojawia się w Pwt 12, 12]

Słowo "komputer" pojawia się w ostatnim rozdziale Księgi Daniela, zaczynając się w wersecie nakazującym prorokowi: "ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych".

["Komputer" zaszyfrowany jest w Dn 12, 4-6. Pierwszy z tych wersetów Księgi Daniela brzmi: "(...) ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych"]

A więc to właśnie kod Biblii jest tajemniczą "zapieczętowaną księgą". Ktoś ukrył w Biblii ostrzeżenie, a jednocześnie wiadomość, że musimy zrobić coś, by zapobiec zagładzie naszego świata. Według naukowców kod Biblii jest jednak czymś więcej niż tylko ostrzeżeniem. Prawdopodobnie zawiera też jednocześnie wszystkie informacje potrzebne, by zapobiec każdej z grożącej nam tragedii. "Kod ocali" pojawia się dokładnie ponad "zagląda atomową" i poniżej "w czasach późniejszych". Nie jest to bynajmniej zapowiedź cudownego ocalenia. Nie jest też jednak przepowiednią niechybnie czekającej nas zagłady. Kod to jedynie informacje. Misją zaszyfrowanego w Biblii przekazu jest uświadomienie nam, że możemy zbawić siebie sami. I co najważniejsza że tylko ludzkość może wybrać drogę jaką wybierze do końca nic nie jest ustalone przez Boga, bowiem to właśnie Bug dał nam wolną wole. W końcu to tylko my mamy wpływ na ostateczny rezultat. Jesteśmy więc pozostawieni w miejscu, w którym zawsze tkwiliśmy, z jedną tylko, lecz jakże znaczącą różnicą - teraz wiemy już, że nie jesteśmy sami. Według rozszyfrowanej Biblii zagrożeniem dla świata jest terroryzm. Zniszczenie świata nie dokona Bug lesz człowiek dzięki bobie atomowej. Już Einstein pisał o tym "Nie wiem, jaka broń zostanie użyta w III wojnie światowej, ale IV może być walką na kije i kamienie". Grozi nam chaos, jakiego dotąd świat nie zaznał. Dysponujemy uzbrojeniem, którym można zniszczyć całą cywilizację dosłownie w jeden dzień, a niewiele brakuje, by znalazło się ono poza wszelką kontrolą.

Według badacza kodu który prześledził po kolei wszystkie lata z nadchodzących w ciągu najbliższych dwóch wieków tylko dwa, rok 2000 oraz 2006 łączyły się ze słowami "wojna światowa". Te same liczby występowały w powiązaniu z "zagładą atomową". W ciągu następnych stu lat żaden inny rok nie łączył się z wiadomością ani o wojnie, ani o zagładzie. Według Biblii III wojna światowa rozpocznie się od zniszczenia Jerozolimy bombą atomową świecie istnieje ponad 50 000 głowic nuklearnych jest to wystarczając ilość by zniszczyć świat przeciągu paru godzin. Nie jest to jednak jedyne z przepowiadanych dla świata zagrożeń.

Pobierz Kod Biblii, Kod Biblii 2

Comments (0)

5000 characters remaining

Cancel or