User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Żyjemy w niezwykle ekscytujących czasach, w których nieoczekiwanie okazuje się, że niemalże wszystko czego starano się nas nauczyć w szkołach o pochodzeniu i historii człowieka jest… nieprawdą. Kolejne znaleziska i odkrycia jakich dokonuje się w rozmaitych częściach globu potwierdzają, że historia człowieka jest daleko bardziej odległa i skomplikowana niż przedstawiają to uniwersyteckie, tzw. autorytety. Przykładem może tu być kwestia piramidy, czy raczej zespołu piramid odkrytych w Bośni. Po niezliczonych próbach ośmieszenia tego odkrycia, nieustannie przybywa argumentów na to, że wzgórze Visocića jest piramidą zbudowaną przez bliżej nieznaną cywilizację, już kilkanaście tysięcy lat temu.

Gdyby okazało się, że struktury w Bośni zostały wykonane czymś więcej niż tylko siłami natury, to stałyby się one także największymi ze wszystkich znanych piramid na świecie. Piramida "Słońca" w Bośni ma 220 m wysokości, gdy tymczasem Wielka Piramida w Gizie ma zaledwie 146 m. Wg odkrywcy bośniackich piramid – Semira Osmanagića – zbudowano ją z cementu, który jest znacznie starszy od tego jaki potrafili wykonać Rzymianie. Piramida Słońca była ukryta pod warstwą gleby przez co najmniej 12 tys lat. Pod zespołem bośniackich piramid znajduje się skomplikowany system korytarzy, tuneli, komnat i podziemnych jezior, które zostały zasypane . W odkopanych tunelach odnaleziono olbrzymie bloki ceramiczne, na których wyryto runiczne znaki. Badania takich bloków zrobiono na uniwersytecie w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Nazwy Piramida "Słońca i Księżyca" nadane są przez odkrywcę Semira Osmanagića co nie odzwierciedla ich rzeczywistego przeznaczenia.
Wszyscy prubują powiązać te budowle z kultami , religiami i grobowcami minionych władców, ponieważ przyznanie iż te budowle były maszynami / urządzeniami nie znanych nam energij i technologij, zmieniło by postrzeganie przeszłości i zmusiło do postawienia zupełnie nowych pytań odnośnie przeszłości i pochodzenia naszego gatunku.

Nie sposób jest dokładnie określić momentu powstania tych piramid. Aby tego dokonać potrzebny jest jakiś organiczny materiał w jednej z komnat, dzięki czemu można by go zbadać za pomocą izotopu węgla. Z braku takiego materiału, póki co dokonano szeregu analiz gleby pokrywającej piramidę. Instytut naukowy, który podjął się takich badań określił, że gleba pokrywająca piramidę jest tam od co najmniej 12 tys. lat. Nie jest to dowód na wiek piramidy, lecz sugestia, że przed tym okresem gleby na piramidzie nie było. Do wykonania cementowej elewacji piramidy użyto piachu i kamieni wykopanych z jej wnętrza. Wskazuje to z kolei na to, że jako kręgosłup i strukturę nośną budowli, wykorzystano istniejące już wzgórze, które obłożono olbrzymimi cementowymi blokami, nadając mu kształt piramidy. Materiał nie pochodził więc z kamieniołomów a z wnętrza wzgórza, w którym odnaleziono kilometry chodników. Takie chodniki to element, który można spotkać niemalże pod każdą starożytną piramidą na świecie. Zespoły piramid w różnych miejscach ziemi połączone są ze sobą siecią korytarzy i tuneli. W Gizie np. tunele łączą ze sobą wszystkie trzy piramidy ze Sfinksem i z rzeką Nil. W podobny sposób korytarze łączą ze sobą piramidy w Chinach. Niektórzy uważają, że korytarze te są pozostałością po starożytnych kopalniach złota, srebra czy miedzi. Jednak na terenie bośniackich piramid nie znaleziono żadnego z tych metali.

Starożytne piramidy zostały uznane przez historyków za budowle niezwykłe i wyjątkowe… wznoszone w Egipcie i w Ameryce Środkowej. O ile rzeczywiście piramidy są czymś absolutnie niecodziennym i niezwykłym, o tyle są one strukturą budowaną powszechnie niemalże w każdym zakątku świata. W samych Chinach naliczono ich ok. 250. W Peru ponad 300. Piramidy znaleziono na Wyspach Kanaryjskich i w Kambodży. Z tego powodu piramidy w Bośni nie powinny być zaskoczeniem. Piramidy nie były budowane przypadkowo – na chybił trafił. Ich pozycja geograficzna była ściśle określona. Do budowy piramid używano zawsze lokalnego, powszechnie dostępnego materiału. W Peru są to cegły zrobione z gliny adobe, w Gwatemali skały wulkaniczne, w Egipcie jest to lokalny piaskowiec i granit, w Bośni użyto konglomeratu kamieni i piasku dostępnego również lokalnie. Tak więc wbrew powszechnemu przekonaniu, piramidy nie były budowane z precyzyjnie wyciętych bloków skalnych a raczej z bloków cementu odlanych w kształcie opowiadającym miejscu przeznaczenia. Aby połączyć takie bloki ze sobą, potrzebna była substancja, która związałaby je w sposób trwały. W przypadku piramid w Bośni do tego celu użyto pospolitej gliny. Potwierdziło to aż 6 niezależnych instytutów badawczych (w Bośni, Francji i Włoszech), do których wysłano odpowiednie próbki starożytnego cementu. Wszystkie instytuty stwierdziły, że cement ten został wykonany przez człowieka i miał on niezwykle wysoką jakość. Glinę podgrzewano później do temperatury 260º C. Taki sposób wiązania ze sobą elementów budowli znali także starożytni Rzymianie. Semir Osmanagić odkrył Piramidę Słońca w 2005 roku. Później szybko zidentyfikował drugą piramidę, którą nazwał Piramidą Księżyca. Przeprowadzone potem badania topograficzne a także zdjęcia satelitarne wskazały, że w tym rejonie znajduje się 5 struktur o kształcie piramidy. Od tamtego czasu prowadzi się tam także wykopaliska archeologiczne, które mają potwierdzić odkrycie Osmanagića. Największą zagadką piramid jest oczywiście powód dla którego je budowano. Ciężko jest zaakceptować, że budowano je wyłącznie jako ekscentryczne grobowce dla lokalnych władców. W 2010 roku grupa wyposażonych w sprzęt analityczny fizyków z Zagrzebia, przeprowadzała badania nad anomaliami pola elektromagnetycznego wokół bośniackich piramid. U podstaw piramidy nie zauważono nic niecodziennego, ale nieoczekiwanie na jej szczycie odkryto snop energetyczny o grubości 4 m. i częstotliwości 28 kHz. Jest to częstotliwość ultradźwiękowa, której nie możemy usłyszeć czy zobaczyć. Snop energii badano przez 3 doby i jego siła w tym czasie nie tylko nie uległa zmianie, ale także wahaniom. Naukowcy nie mieli wątpliwości, że ultradźwięki musiały powstać w sztuczny sposób. Ultradźwięki można uzyskać poprzez urządzenie mechaniczne, elektromagnetyczne lub wykorzystujące efekt piezoelektryczny. Gdy poddać kryształy kwarcu działaniu ciśnienia – wówczas zaczynają one wytwarzać energię. Częstotliwość 28 kHz na szczycie bośniackiej piramidy Słońca wskazuje, że coś w jej wnętrzu ściska kryształy 28 tys. razy na sekundę (!). Tak więc źródło tej energii nie może być naturalne.

Do wnętrza Piramidy Słońca w Bośni zabrano licznik Geigera, aby zmierzyć panujące tam promieniowanie i okazało się, że jest ono o połowę mniejsze od tego na zewnątrz. Jednak promieniowanie wewnątrz piramidy nie jest stabilne i nieustannie zmienia swój poziom – podnosząc się i opadając. Wskazuje to na istnienie jakiegoś źródła wytwarzającego pole elektromagnetyczne wewnątrz tuneli w piramidzie. Radioaktywność w tych tunelach waha się od 0.05 do 0.15 mikrorema/h. Co ciekawe ludzie pracujący wewnątrz piramidy mają zawsze doskonałe samopoczucie i rzadko bywają zmęczeni, bo ich ciało wyprodukowało olbrzymią ilość endorfin. Wewnątrz piramidy znikała astma i problemy z zatokami. Wielu ludzi stwierdzało, że oddychanie pod ziemią jest łatwiejsze niż na jej powierzchni. Bośniacka piramida Słońca posiada także wodę, która jest doskonałej jakości i jest traktowana jako woda zdrowotna. Kształt piramidy niewątpliwie wpływa na molekularną strukturę wody. Woda zdaje się przepływać siecią kanałów wewnątrz piramidy. Ceramiczne bloki jakie znaleziono w korytarzach zazwyczaj rozmieszczone były w miejscach, w których znajdowało się ujęcie wody. Woda jest doskonałym nośnikiem energii, która przekazywana jest do takiego ceramicznego bloku, w którym była później magazynowana. Niektóre z ceramicznych bloków ważyły nawet 8 ton. Bloki te prześwietlono radarem geologicznym i okazało się, że składają się one z dwóch części. Najpierw wypalano część wewnętrzną, którą okrywano grubą warstwą gliny i ponownie wypalano. Penetrujący ziemię radar wykrył wewnątrz takiego ceramicznego bloku coś jeszcze. Był to owalny przedmiot, którego przeznaczenie nie jest na razie znane. Przypuszcza się, że energia która przedostaje się do bloku dzięki wodzie jest w jakiś sposób transformowana przez ten owalny przedmiot i transmitowana na zewnątrz piramidy. Owalny przedmiot nie jest zbyt duży i ma ok. 30 cm długości i 20 szerokości. Aby przekonać się jak on naprawdę wygląda, badacze zamierzają wywiercić w bloku niewielką dziurę (2 cm średnicy), by obejrzeć ten przedmiot przez chirurgiczną kamerę.

Piramida Słońca pokryta jest olbrzymimi cementowymi blokami o grubości jednego metra, które stają się nieco cieńsze u szczytu piramidy. W niektórych miejscach znaleziono położone na sobie 4 warstwy takich bloków. Obecnie prowadzone są wykopaliska wokół Piramidy Słońca a także Piramidy Księżyca. Okazało się, że piramidy zrobione są z dwóch różnych materiałów. Piramida Słońca jest zrobiona z cementowego konglomeratu i ma ona klasyczny kształt, ze ścianami pochylonymi do ziemi pod kątem 45 stopni. Piramida Księżyca jest zbudowana zupełnie inaczej. Jej ściany są płaskie, by przejść w schodkowe, podobne do tych jakie budowali Majowie. Piramidę Księżyca można nazwać z tego powodu piramidą tarasową. Jest ona zbudowana z piaskowca i przykryta warstwą gliny. 80% ścian tej piramidy pokryta jest gliną. W podobny sposób pokrywano gliną piramidy chińskie. Na szczycie Piramidy Księżyca znajduje się wycięta dziura, przez którą można zobaczyć kolejne warstwy materiałów, z których ją zbudowano. Każda warstwa bloków piaskowca przedzielona jest warstwą gliny.

Do badań nad bośniackimi piramidami zaproszono egipskich ekspertów. Uznali oni, że bośniackie piramidy są wzgórzami, którym nadano kształt piramid i pokryto je betonowymi płytami. Osmanagić uważa jednak, że piramidy zbudowano z rozmysłem, bez wykorzystywania istniejących już wzgórz. Jako dowód podaje fakt, że Piramida Słońca, Księżyca i Smoka, tworzą idealny, równoboczny trójkąt, który przez swą idealną geometryczną idealność nie może być dziełem natury. Oprócz Egipcjan, badań nad bośniackich piramid dokonali także Rosjanie z Instytutu Szmidta w Moskwie – Kawroszkin i Tsyplakow – wykorzystując różnorodny sprzęt używany przy badaniach geologicznych. Wg nich nie ulega wątpliwości, że Piramida Słońca jest obiektem zbudowanym ręką człowieka.

Niemalże każda kultura jaka rozwijała się na ziemi tysiące lat temu zdawała się obsesyjnie budować swoje własne piramidy. Dziś wiedza na ich temat wydaje się być kompletnie zagubiona a jest przecież być może konieczna dla naszego dalszego przetrwania. Dlatego piramidy w Bośni są jednym z elementów znacznie większej układanki. Do 1973 roku, trzech rosyjskich uczonych (Makarow, Gonczarow i Morozow) naliczyło 3300 struktur o kształcie piramidy. Na podstawie prac sir Alfreda Watkinsa odkryli oni, że położenie tych struktur nie jest przypadkowe, bo leżą one na skrzyżowaniu linii (Ley lines) gdzie miały się mieścić unikalne, energetyczne punkty Ziemi. Watkins zauważył że na skrzyżowaniu takich linii położone są nie tylko starożytne budowle megalityczne, ale także znacznie młodsze kościoły, zazwyczaj budowane na zlecenie Templariuszy. Trzech wymienionych wyżej Rosjan, pociągnęło wymienione przez Watkinsa linie dookoła kuli ziemskiej, co stworzyło siatkę. Na jednym ze skrzyżowań tej siatki, położone są także piramidy z Bośni. Piramidy te przechodziły wiele faz budowy. Zostały zbudowane w punkcie, z którego można było pozyskiwać ziemską energię. Tak położona piramida stabilizowała lokalnie skorupę ziemską a także warunki meteorologiczne. Redukowała ilość trzęsień ziemi i wybuchów wulkanicznych. Piramida wpływała pozytywnie na ludzkie zdrowie, uzdatniała wodę i redukowała ilość szkodliwych bakterii i wirusów.

Można wiec sobie zadać pytanie, w jaki sposób rozmaite kultury porozrzucane po różnych zakątkach naszej planety, znały znaczenie piramid a także położenie energetycznych punktów na Ziemi. W jaki sposób wiedzieli jak pozyskać taką energię i obrócić ją w sposób by działała na pożytek całej lokalnej społeczności. Wiele wskazuje na to, że wiedza ta została przeniesiona na Ziemię przez znacznie bardziej wyrafinowaną cywilizację. Tylko w taki sposób można wytłumaczyć powszechność piramid w rozmaitych miejscach świata. Taka powszechna wiedza uzyskana bez pozaziemskiej interwencji byłaby możliwa jedynie wtedy, gdyby cała kultura naszej planety była jednolita, by później zostać kompletnie zniszczona przez jakiś globalny kataklizm. Chyba że… chyba że przybysze z innej planety byli tacy jak my! I my jesteśmy ich potomkami, którzy przez milenia zgubili wiedzę na temat piramid.

Patrząc z lotu ptaka na bośniacką Piramidę Słońca, ma się wrażenie, że nie potrzeba innych dowodów aby nabrać pewności, że jest ona czymś więcej niż tylko tworem natury. Ale oczywiście te inne dowody jak najbardziej istnieją. Są to choćby podziemne tunele a także znalezione tam inskrypcje napisane za pomocą runów. Tunele są charakterystyczne dla większości megalitycznych budowli na świecie. W okolicy bośniackich piramid znaleziono sporej wielkości kamienne kule, o perfekcyjnym kształcie, które przywodzą na myśl niemalże identyczne, jakie znaleziono w Mezoameryce w kulturze Olmeków. Położenie piramid nie jest przypadkowe i jest ono w ściśle określony sposób zorientowane nie tylko geograficznie ale także astronomicznie. Piramidy były także wyłożone cementowymi płytami zrobionymi z lokalnych materiałów. Ewidencja jest więc wystarczająco duża, aby podejść do bośniackich piramid serio. Niecodziennym dowodem autentyczności tych piramid, jest reakcja archeologów, którzy zareagowali na nie wręcz histerycznie wysuwając tysiące zarzutów przeciwko ich istnieniu bez choćby jednego rzutu oka na ewidencję. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, bo takim samym milczeniem otacza się wiele innych piramid na całym świecie.

Jedna z moich ulubionych piramid to piramida w zespole Cahokia (Illinois), niedaleko St. Louis. Jest to piramida ziemna a jej podstawa dorównuje Wielkiej Piramidzie w Gizie. Wokół niej znajduje się kilkanaście innych, mniejszych piramid wybudowanych przez cywilizację, o której historycy mają niewiele do powiedzenia (na NA wkrótce będzie szersze omówienie tego tematu). Piramidy w Cahokii swoją budową przypominają nieco Piramidę Księżyca w Bośni. Jest to bowiem konstrukcja tarasowa. Potwierdza to tylko, że większość starożytnych cywilizacji powstawała wokół piramid, które z jakiś powodów były niezwykle dla nich istotne, i mimo że większość tych cywilizacji nie miała ze sobą żadnego kontaktu, to budowały one po całym świecie struktury o tym samym kształcie. Musi więc być ku temu jakiś powód i z pewnością nie była to chęć uczczenia swojego – choćby najbardziej zasłużonego wodza lub króla takim niezwykłym i pracochłonnym grobowcem. Można wręcz powiedzieć, że jako ludzie mamy umiejętność i potrzebę budowania piramid wpisaną w nasz kod genetyczny.

Piramidy można znaleźć w każdym zakątku świata. Np. na filipińskiej wyspie Bohol znajduje się ich aż 1776! Oficjalnie nazywa się je „Czekoladowymi Wzgórzami”, ze względu na kolor jaki przybierają one w porze suchej, gdy wysycha trawa. Czegoś podobnego nie można zobaczyć nigdzie indziej na świecie i mimo, że niezwykle regularny kształt wzgórz wskazuje na inne niż naturalne pochodzenie, naukowcy od razu orzekli, że wzgórza są tworem geologicznym. Nie są oni w stanie wyjaśnić jak powstały takie wzgórza, ale wg nich nie mogą być nienaturalne. Koniec kropka. Wystarczy zajrzeć do Wikipedii. Najważniejszy (wg naukowców) dowód na to, że Czekoladowe Wzgórza nie mogły powstać w wyniku działań człowieka, jest to, że praca nad nimi swoją skalą przewyższyłaby wszystko, czego dokonano w starożytnym Egipcie. Tymczasem takie oświadczenie niekoniecznie pokrywa się z prawdą, bo w Egipcie wybudowano olbrzymią ilość piramid. Większość z nich jest zorientowana astronomicznie odzwierciedlając położenie konstelacji Oriona na nieboskłonie oraz rzeki Nil, która reprezentuje Drogę Mleczną. Wiele książek na ten temat napisali Graham Hancock i Robert Bauval, którzy przeprowadzili szereg badań i pomiarów egipskich piramid na podstawie ich położenia względem Oriona, i określili ich wiek na co najmniej 12500 lat.

Olbrzymią ilość piramid wybudowano w Mezoameryce. Nadal nie wiadomo jaka jest ogólna liczba piramid, bo każdego roku odkrywa się następne, dobrze schowane przed ludzkim wzrokiem pod poszyciem dżungli. Często takie odkrycia są zupełnie przypadkowe, gdy wzgórze okazuje się być nieoczekiwanie niezwykłą kamienną piramidą, po tym jak potężny huragan i ulewny deszcz zdejmie z jej szczytu część roślinności. Pozostałości po piramidach znajdowane są także w amazońskiej dżungli. Ślady te ukazują się ludzkim oczom zazwyczaj po wycięciu dziewiczego lasu i można je dostrzec z przelatującego nad takim terenem samolotu. Wiele takich śladów przypomina słynne petroglify z pustyni Nazca. Piramid nie brakuje w Ameryce Pn. Oprócz wspomnianego już zespołu w Cahokii, w wielu miejscach natrafiono na potężne kopce (np. Marietta, Ohio) i z braku jakiejkolwiek wiedzy na tematy budowniczych tych struktur, nazwano ich… kulturą budowniczych kopców. Podobne kopce można spotkać w Polsce wzdłuż górnej Wisły, którą niektórzy nazywają polską Doliną Piramid. Ciągnie się ona od Salve Regina w Sandomierzu aż po Kopiec Kraka w Krakowie. W Europie wiele piramid znaleziono we Włoszech i być może jest to główny powód dla którego Cesarstwo Rzymskie powstało na Półwyspie Apenińskim. Inne piramidy na świecie to chińskie piramidy w Xi’an, piramidy Yonaguni w Japonii a także podwodny kompleks megalityczny u wybrzeży Kuby. Piramidy w Chinach były utrzymywane w tajemnicy przed światem aż do naszych czasów. Dowiedziano się o nich dopiero ze zdjęć szpiegowskich, zrobionych w 1945 roku przez samoloty amerykańskie. Zdjęcia te ukazały się dwa lata później w gazecie Rocky Mountain News. Wielkie amerykańskie media jednak nigdy nie podchwyciły tego tematu i wieści na temat chińskich piramid nawet dziś uważane są za kontrowersyjne.

Tajemnice chińskich piramid są strzeżone od czasów legendarnego cesarza Qin Shi Huang, od którego Chiny wzięły swoją nazwę. Cesarz ten zadbał aby zniszczyć wszelkie informacje o tych, którzy zbudowali te piramidy. Cesarz Qin należał do rodziny Smoka, która wg legend nie pochodziła z Ziemi, lecz przybyła z innej planety. Legenda chińskich piramid mówi, że zbudowali je bogowie, którzy przybyli z nieba na swoich ziejących ogniem, metalicznych smokach. Cesarz po śmierci kazał pochować się w piramidzie razem z armią zrobioną z terakoty. Legenda o przybyciu na Ziemię innej cywilizacji wskazuje, że jest ona nam bliższa niżby się to pozornie wydawało – że nie są to zielone ufoludki a ludzie tacy jak my. A może to po prostu oznacza, że cała ludzkość to emigranci z innej planety. I być może to właśnie piramidy są kluczem do rozwiązania zagadki pozaziemskiego pochodzenia człowieka.

Proszę obejrzeć te filmy i spróbować odpowiedzieć dlaczego tak skwapliwie pomijana i ukrywana jest wiedza o tych odkryciach z naszej przeszłości, Wszystko czego starano się nas nauczyć w szkołach o pochodzeniu i historii człowieka jest… nieprawdą.

Ja wiem jedno iż historię zawsze piszą zwycięzcy, a ich wersja jako jedyna ma być słuszną i obowiązującą.

W tym filmie jeden z możliwych powodów ukrywania przez władze chińskie prawdy związanej z piramidami.

Kim są Słowianie?

 • http://abelikain.blogspot.com/2013/08/adam-i-ewa-mowili-po-polsku.html
 • http://abelikain.blogspot.com/2013/06/hunza-kraina-daleka.html
 • http://abelikain.blogspot.com/2013/07/kim-sa-sowianie-i-wedy.html

Tajemnice związane z piramidami można próbować wytłumaczyć tylko wspólnym wysiłkiem. Zapraszam do komentowania i udzielania "sensownych" teorii...

http://www.wmmagazin.cz/pyramid/piramida-slonca.htm
http://nowaatlantyda.com/

Dla ciekawych polecam parę interesujących spostrzeżeń na temat wykonania Piramid oraz możliwego ich zastosowania.

http://technologiamaszynowa.blogspot.co.uk/2013/06/piramidy-z-giza-brama-do-innej.html

Technologia kamieniarska cywilizacji przedpotopowej część pierwsza

Najlepszym dowodem na istnienie zaawansowanej cywilizacji przedpotopowej są pozostałości ich budowli oraz elementów tych konstrukcji, na których widać ślady obrabiania maszynowego. Istnieją także artefakty, które wymykają się ewolucjonistycznym ocenom obecnie panującej kasty naukowców dbających by nic się nie przedostalo do opini publicznej i zaszkodziło bajce o samorzutnym powstawaniu życia. Należą do nich między innymi pokazane w tym krótkim wpisie tuleje, szpule oraz zanana wam słynna czaszka Mitchell’a Hedgesa.

Czaszka ta przedstawia sobą arcydzieło szlifierskie należące prawdopodobnie do cywilizacji Noego. W tym wydaniu tajemnic ludzkości proponuję przyjrzenie się kilku elementom dalekiej starożytności. Oparłem się tutaj głównie na badaniach naukowców rosyjskich zajmujących się tą tematyką już długi czas. Oczywiście naukowcy z USA mają także swój wielki wkład w badanie tajemnic naszej ludzkiej historii, a jest ona niezwykle tajemnicza i skomplikowana.

(Christopher Dunn) unn

Jakiś czas temu znany wam wspaniały naukowiec Christopher Dunn poprosił różne filmy ze Stanów Zjednoczonych by wykonały podobny granitowy „sarkofag”, który widzicie na zamieszczonych zdjęciach.

Okazało się, że nikt nie jest zdolny wykonać identycznego, składającego się z dwóch elementów (gigantycznej pokrywy i głównego „zbiornika”) W odpowiedzi zaproponowano wykonanie podobnego „sarkofagu składającego się z pięciu osobnych elementów złączonych w jeden „sarkofag”, czyli dna, czterech ścian i pokrywy. Stwierdzono, że wykonanie identycznego „sarkofagu” jest na obecnym technologicznym etapie niemożliwe ! Ani jedna firma z USA nie pojęła się wykonania tego zadania !

Innym problemem jest próba określenia wieku tego sarkofagu. Część „naukowców głównego mainstreamu” egiptologicznego określa go na pochodzący z okresu Nowego Państwa, czyli czas pomiędzy 1570-1070 p.n.e. Jego wiek sięgałby więc około trzech tysięcy lat. Jednak specjaliści po zbadaniu zniszczeń mechanicznych tego sarkofagu ustalili, że sama konstrukcja powstała prawdopodobnie znacznie wcześniej niż naniesione na jej powierzchnię inskrypcje. Ustalenie wieku tego sarkofagu według hieroglifów wydaje się niemożliwe. Tu widzimy kawałki innego sarkofagu. Uważa się, żę są one kwarcytem czyli skałą prawie wyłącznie zbudowaną z ziaren kwarcu. Oczywiście czysty kwarcyt nie występuje w Egipcie dlatego prawdopodobnie jest to kwarcyt tylko w połowie, a w połowie piaskowiec, jednak ciągle niezwykle twardy materiał. Widzimy na tym zdjęciu elementy, które posiadają trzy płaszczyzny cięcia.

Według wiedzy nowoczesnych kamieniarzy nie jest możliwe osiągnięcie takich wielopłaszczyznowych „wcięć” w czasach dziejszych za pomocą technologii kamieniarskiej, którą posiadamy obecnie. Specjaliści z dziedziny obróbki przemysłowej, stwierdzili że byłoby to możliwe do uzyskania za pomocą lasera, lecz nie stosuje się obecnie cięcia skał za pomocą tej technologii, jej zastosowanie jest zbyt kłopotliwe i nieopłacalne w przemyśle kamieniarskim obecnej ery technologicznej. Specjaliści badający piramidy z Giza nie znaleźli nigdzie śladów użycia technologii laserowej do cięcia skał, ślady obróbki cieplnej zostawiają charakterystyczne ślady na powierzchni skał, co było by łatwym do stwierdzenia. Na zdjęciu poniżej widać jak wyglądają ślady cięcia za pomocą urządzeń mechanicznych i lasera.

Kolejną zagadką są otwory w słynnym kamieniołomie Aswan. Ich gładkie ściany wskazują na użycie maszyn jakiegoś rodzaju. Jednak nawet nie to jest jeszcze tak bardzo zagadkowe, ich gładkie ściany sięgają sześć metrów w głąb ! Przy średnicy około 55 cm wykonanie tego otworu za pomocą ręcznych przecinaków wydaje się abstrakcją. Jaki cel miały by mieć te głębokie otwory dla tzw. Starożytnych Egipcjan ? Moim zdaniem mogły one służyć za miejsca oparcia gigantycznych maszyn wydobywających olbrzymie bloki skalne z tego miejsca. Ilość tych "otworów" znajdująca się w Aswan jest znaczna !

Poniżej kolejne zdjęcie z Aswan, tym razem znane państwu wycięcia idealnie półokrągłych elementów, które zostały wydobyte, jednak nie to jest niezwykłe, lecz ślady pozostawione na powierzchni skały. Najlepsi specjaliści z Rosji stwierdzili, że osiągnięcie takich rezultatów pozostawionych na powierzchni mogło by być uzyskane przy zastosowaniu plazmy o temperaturze 1000 stopni Celsjusza ! Taki efekt uzyskany dzisiaj z użyciem "piły plazmowej" byłby spreparowany specjalnie by uzyskać podobne ślady, a w Aswan widać, że był to po prostu efekt uboczny zastosowania jakiegoś rodzaju maszynerii.

Zastosowanie jakiegoś rodzaju niezwykłych maszyn możemy znaleźć również w egipskiej miejscowości Sakkara. Widzimy na tym zdjęciu niezwykle gładką powierzchnię składającą się z wielu bloków skalnych dokładnie przylegających do siebie, zagadką jest jakiego rodzaju maszyny szlifierskiej użyto do idealnego wyrównania i wygładzenia całej powierzchni już po wykonaniu skalnej „podlogi” ?

Na tym zdjęciu także z Sakkary widać długą na okołó 7-8 metrów powierzchnię skalnej „podłogi”, widać tam krawędzie z obydwu stron, są one potwierdzeniem użycia maszyn, które usunęły około 8 centymetrów skały by uzyskać widoczne wgłębienie. Specjaliści twierdzą, że najpierw położono bloki skalne a potem użyto maszyny by wyciąć-wyżłobić potrzebną płaszczyznę.

Efektem prac tej maszyny jest widoczna zmiana koloru powierzchni skalnych elementów do głębokości około jednego centymetra widoczna na kolejnym zdjęciu ! Nie wiadomo jaki czynnik spowodował tą zmianę właściwości skały, czy był to czynnik chemiczny, czy może cieplny ?

Kolejne zdjęcie półtora metrowego bloku skalnego z Abydos. Widać, że blok ten wychodzi na zewnątrz i jest „przycięty” w potrzeby kształt, jego inna część jest schowana w ścianie będąc inaczej ukształtowaną.

Na kolejnych zdjęciach widać starożytne mexykańskie obsydianowe „szpule” wykonane przez nieznaną nam technologię. Obsydian ma skalę twardości pięć, co wymagało specjalnego urządzenia by obrabiany materiał nie popękał.

Na kolejnym zdjęciu obiekty wykonane z kryształu górskiego, jego obrabianie w dzisiejszych czasach wymaga narzędzi które są zaopatrzone diamentowe elementy ścierne.

Kolejne zdjęcie znalezisk z Ameryku południowej przedstawia rodzaj „rórki” zrobionej ze skały nefrytu, jest ona idealnie prosta na całej długości, w środku wydrążona z niezwykłą dokładnością. Grubość ścianek wynosi około 1.5 milimetra ! (półtora milimetra)

Czego częścią były te elementy jak i pozostałe budowle megalityczne pozostaje zagadką, jednak hierogify z Egiptu wskazują, że budowle te były uznawane za święte lub wykonane przez "Istoty Wyższe" cokolwiek może to znaczyć. Dobrym przykładem traktowania tych tajemniczych konstrukcji jest duża ilość bloków skalnych-elementów konstrukcyjnych znajdowanych w Egipcie wspartych na innych kamieniach lub drewnianych tak by nie dotykaly powierzchni gruntu !

Jest ich naprawdę duża ilość. O czym to może świadczyć ? Jeżeli są to pozostałości starożytnego popotopowego traktowania tych zniszczeń, a nie pozostałości archeologiczne obecnej cywilizacji to wygląda to na to, iż budowle te po zniszczeniu przez globalny potop były traktowane z niewiarygodną czcią i układane na czymś co miało je chronić przez "zanieczyszczeniem" w kontakcie z gruntem. Jest to tylko moje przypuszczenie nie poparte żadnymi dowodami.

http://popotopie.blogspot.com/2014/02/technologia-kamieniarska-cywilizacji.html#comment-form

Na zakończenie jeszcze ciekawa seria filmów o tym co można zobaczyć na naszej planecie.

Filmy mają średnio po 50 min. co nam daje 3,5 godziny pominiętej i bagatelizowanej historii. Zadziwiająca jest ilość tych obiektów
i zastanawiająca naukowo medialna
cisza o ich występowaniu.

Ruins of Old Earth

 • http://vimeo.com/48271595
 • http://vimeo.com/48287071
 • http://vimeo.com/47746438
 • http://vimeo.com/47697010

Zapraszam do komentowania i udzielania "sensownych" wyjaśnień , teorii...

Comments (1)

5000 characters remaining

Cancel or

 • CurtisPog
  xupxpfh

  http://www.juegosa.es/677-zapatos-tacon-granates-mujer.html
  http://www.cdvera.es/835-zapatillas-salomon-mercadolibre.htm
  http://www.decoraciondeinterioresweb.es/oakley-frogskins-vr46-143.php
  http://www.familycord.es/467-outlet-hogan.html
  http://www.herbusinessuk.co.uk/184-superstar-adidas-white-and-silver.htm

  <a href=http://www.geadopteerden.nl/voetbalschoenen-roze-met-blauw-767.php>Voetbalschoenen Roze Met Blauw</a>
  <a href=http://www.poker-pai-gow.es/595-supra-skytop-2-gold.htm>Supra 2</a>
  <a href=http://www.cazarafashion.nl/roshe-run-grijs-dames-205.htm>Roshe Run Grijs Dames</a>
  <a href=http://www.pcc-bv.nl/air-max-thea-heren-056.htm>Air Max Thea Heren</a>
  <a href=http://www.xingbang.es/zapatos-timberland-para-mujeres-375.html>Zapatos Para</a>