wymiar

Czy geometria ma związek z innymi wymiarami?
Informacje z innego wymiaru